Adatvédelem

1. Bevezető

A TERRITORY Influence GmbH („Territory Influence“), mint a www.incircles.hu honlap működtetője és szolgáltatója, felelősséget vállal az Ön személyes adatainak védelméért, amelyeket a www.incircles.hu címen elérhető honlap látogatása során adott meg.

Személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan állunk az adatvédelemmel, hogyan védjük az adatait, és mindez mit jelent az Ön számára, amikor az ajánlatainkat és szolgáltatásainkat veszi igénybe.

A Territory Influence kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendelettel („GDPR”) összhangban, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartva gyűjti, dolgozza- és használja fel ezeket az adatokat. Alább megtalálja, milyen adatokat gyűjtünk az oldal látogatása során és hogyan használjuk fel azokat.

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, vagy tájékoztatást szeretne kapni a www.incircles.hu honlapon tárolt adatairól, kérjük, írjon a dataprotection@incircles.hue-mail címre.

Adatvédelmi tisztviselőnk:

TERRITORY Influence GmbH
c/o Territory Influence Data Protection Officer
Neumarkter Str. 26
D-81673 Munich, Germany

Phone +49 (0) 5241 / 234 80 – 305
Fax +49 (0) 5241 / 234 80 – 274
E-Mail: dataprotection@incircles.hu

Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor felveheti a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor felveheti közvetlenül a kapcsolatot, ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése vagy javaslata van.

Jogainak összefoglalása:

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az InCircles által tárolt személyes adatairól. Továbbá, jogosult személyes adatainak helyesbítését, korlátozását vagy törlését kérni az üzleti tranzakciók érdekében tárolandó adatokat kivéve. Ennek érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel. A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza jogainak részletes leírását.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 13. cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy mi alapján kezeljük személyes adatait. Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozat nem tartalmazza a jogalapot, az alábbiak az irányadók. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, valamint a 7. cikk szerinti érintetti hozzájárulás. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szolgáltatások nyújtása, szerződések teljesítése, valamint az érdeklődések megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek érvényesítése. Amennyiben az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) d) pontja szerinti.

Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A személyes adatokat különböző formában kezeljük. Az adatkezelés céljára vonatkozó lehető legrészletesebb tájékoztatás érdekében az alábbi tájékoztatót állítottuk össze az adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan a GDPR 12-14. cikke értelmében:

Amennyiben olyan információra van szüksége, amelyet a jelen tájékoztatóban vagy az alábbi részletes adatvédelmi nyilatkozatban nem talál meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel.

2. Személyes adatok

Mi a személyes adat?

Először is szeretnénk elmagyarázni Önnek, hogy mit jelent a személyes adat fogalma. „Személyek azonosítására alkalmas adat” minden olyan információ, amely alapján egy személy beazonosítható. Ezen információk közé tartozik például az Ön valódi neve, címe, levelezési címe, telefonszáma. Nem tartoznak közé azok az információk, amelyek közvetlenül nem alkalmasak az Ön személyazonosságának a megállapítására, ilyen például a kedvenc honlapja vagy egy adott oldal felhasználóinak a száma.

Hol gyűjtjük a személyes adatokat?

Az InCircles által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében „influencer”-ként (véleményvezér) kell regisztrálnia. A regisztrált influencer saját maga dönti el, hogy melyik közösségi média csatornához kíván kapcsolódni. Az Incircles.hu-nél Facebook, YouTube, Instagram és Blog fiókhoz lehet kapcsolódni a kezelőfelület segítségével. A kapcsolódás a közösségi média platform felhasználója által megadott fiókhoz vagy profiladatokhoz biztosít hozzáférést. A kapcsolódás során a hozzáférés köre módosítható. Az adott közösségi média platform működtetője dönthet egyedül a hozzáférés köréről. Amikor ellátogat a honlapunkra és azt használja (https://app.incircles.hu), elkezdjük gyűjteni, tárolni és felhasználni a közösségi médiás fiókjaiból származó személyes adatokat, amelyekhez a kapcsolódás révén férünk hozzá. Továbbá, azonosítási célból felhasználjuk a használati adatait, mint például az IP címet és a jellemzőket, valamint az általunk nyújtott szolgáltatás folyamatos javítása érdekében a szolgáltatásaink körére és hasznos élettartamára vonatkozó információkat. Ezt az információt egy speciálisan védett szerveren tároljuk Németországban, ahol az Ön azonosítására alkalmas adatokat csak akkor gyűjtjük, ha azokat kifejezetten a rendelkezésünkre bocsátja. Ez az adatkezelés az Ön által igényelt szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges (a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint) és az Ön által elfogadott felhasználási feltételeinknek megfelelően történik.

Átadjuk a személyes adatokat harmadik fél részére?

Hacsak ez az Adatvédelemre és a Cookie-k Használatára Vonatkozó Szabályzat eltérően nem rendelkezik, a Territory Influence és a Territory Influence Tagvállalatok a beleegyezése nélkül nem továbbíthatják és más módon sem adhatják át adatait harmadik félnek, kivéve, ha ezt jogszabály kifejezetten előírja vagy megengedi.

A Territory Influence Platform működtetése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében a Territory Influence szolgáltatókat ("processzorokat", például tárhelyeket vagy logisztikát) használ. Ezeknek a szolgáltatóknak az adataihoz való hozzáférése csak a kérdéses szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig biztosított. A megrendelések feldolgozására vonatkozó szerződéses megállapodások biztosítják, hogy a szolgáltatók az adatait csak az utasításoknak megfelelően és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzák fel. Ha a szolgáltatók az adatait az Európai Unión kívül dolgozzák fel (ideértve csak a hozzáférési lehetőségeket is), az adatátvitelt eredményezhet egy olyan országba, amely nem garantálja az Európai Unióval azonos adatvédelmi előírásokat ("továbbítás harmadik országokba"). Ebben az esetben a GDPR követelményeivel összhangban szerződés útján vagy egyéb módon biztosítjuk, hogy a szolgáltató garantálja az adatvédelmi törvény egyenértékű szabványát (pl. az EU szabványos szerződéses záradékainak megkötésén keresztül, az EU Bizottság biztonságos harmadik országokra vonatkozó határozata). A jelenlegi EU szabványos szerződéses kikötések itt tekinthetők meg. A biztonságos harmadik országok aktuális áttekintése itt található.

Ha és amennyiben a Territory Influence Platform a cookie-kat is a szolgáltatók bevonásával használja, akkor a megrendelések feldolgozására vonatkozó szerződéses megállapodások itt is érvényesek. Ugyanez vonatkozik a harmadik országba történő esetleges átadásra.

Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben nem kívánja a szolgáltatásainkat a jövőben használni, kérjük, törölje a regisztrációját honlapunkon.

3. Hogyan gyűjtjük és használjuk fel az adatait?

Böngészőből származó adatok

A www.incircles.hu oldalainak felkereséséhez használt internetes böngésző által továbbított adatokat speciális fájlokban gyűjtjük és tároljuk automatikusan. Ezek kimondottan a használt böngésző és operációs rendszer adatai, a korábban meglátogatott oldalak eredete (az úgynevezett URL-re való hivatkozás), a használt számítógép IP címe vagy gépneve, valamint az oldalkérés ideje. Ezt az adatot a www.incircles.hu oldalainak hosszútávú statisztikai kiértékeléséhez használjuk fel, és töröljük őket a kiértékelési fázis végén.

Tagok területe

A www.incircles.hu látogatói vagy a www.incircles.hu tagjai által a regisztráció vagy a Territory Influence-vel való egyéb kapcsolatfelvétel során a www.incircles.hu fiókok használatára vonatkozó adatokat is gyűjtjük. Ezeket a személyes adatokat a Territory Influence kizárólag a vonatkozó jogszabályok keretén belül használja fel, kimondottan a www.incircles.hu honlapon kínált szolgáltatások biztosítása érdekében.

A www.incircles.hu tagjainak vagy a www.incircles.hu felhasználóinak a kapcsolati adatait (azaz a nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét) kizárólag a tagok vagy felhasználók hozzájárulásával adjuk át harmadik felek részére.

A Territory Influence a www.incircles.hu tagja által megadott e-mail címet arra használja fel, hogy érdekes www.incircles.hu projektekre hívja fel a figyelmet, és hogy megvalósítsa azokat a www.incircles.hu projekteket, amelyekre a www.incircles.hu tag jelentkezett.

Profil adatokat, azaz a www.incircles.hu tagjaként való regisztráláskor, vagy www.incircles.hu projektekben való részvétel kérésekor megadott egyéb adatokat kérdezünk le, annak érdekében, hogy a Territory Influence a www.incircles.hu oldalon kínált szolgáltatásokat ebben a formában tudja kínálni és reklámozni.

Sütik

A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket jelenleg többezer weboldal használ annak érdekében, hogy a felhasználóknak egyénre szabott ajánlatokat tegyen. Amikor a felhasználó megnyit egy oldalt, a szolgáltató szervere nem csak a HTML oldalt küldi vissza, hanem elküld egy sütit is a felhasználó böngészője számára. A böngésző dönti el, hogy a helyi beállítások szerint hol fogja a felhasználó számítógépén a sütit tárolni.

A sütik pusztán szövegfájlok. Nem tudnak behatolni a felhasználó rendszerébe, illetve nem tudnak kárt tenni abban. A sütiket a böngésző oly módon blokkolja, hogy csak a sütiket beállító oldal olvashatja el őket. A szövegfájlokat a kiválasztott weboldal szervere állítja be, és azokat az Ön böngészője küldi el a mi szerverünk részére, amikor legközelebb erre az oldalra látogat, pl. annak érdekében, hogy egyéb hirdetéseket mutasson Önnek a látogatása során, vagy a legutóbbi látogatásával kapcsolatos információval lássa Önt el.

Az általunk használt legtöbb süti úgynevezett „munkamenet” (session) süti, amelyek a böngésző bezárásával törlődnek. Egyéb dolgok mellett a hosszú távú sütik lehetővé teszik a számunkra, hogy felismerjük Önt, mint a honlapunk látogatója, és így kényelmesebbé tegyük az oldal használatát az Ön számára.

Honlapunk látogatásának nem feltétele a sütik elfogadása. Ha nem engedélyezi a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók használata a https://www.incircles.hu weblapon nem lesznek elérhetők az Ön számára, és bizonyos oldalak nem megfelelően fognak működni a böngészőjében. Az általunk kínált funkciók teljes körű használata érdekében engedélyezni kell a sütiket.

Tiltakozási lehetőség: Amennyiben nem kívánja használni a sütiket, vagy szeretné letörölni a meglévő sütiket, kikapcsolhatja vagy eltávolíthatja őket internetes böngészőjén keresztül. A sütik törlésével vagy blokkolásával kapcsolatban további információ található böngészője súgójában vagy az Interneten olyan keresőszavak használatával, mint pl. „sütik kikapcsolása” vagy „sütik törlése” (törlési utasítások a Microsoft Internet Explorer-ben. Törlési utasítások a Mozilla Firefox-ban. Hogyan töröljük a sütiket a Safari-ban). Azonban szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ez esetben nem fogja tudni a weblap valamennyi funkcióját teljeskörűen használni.

A munkamenet sütik használatának jogalapja az Ön által igényelt szolgáltatás nyújtása (a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint).

Úgynevezett nyomkövető sütiket is alkalmazunk (pl. Google Analytics). Az így összegyűjtött használati adatokat feldolgozzuk annak érdekében, hogy kielemezzük és statisztikailag nyilvántartsuk a szolgáltatásaink igénybevételét. Ily módon szeretnénk jobbá tenni az ajánlatainkat.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek. Jogos érdekünk, hogy javítsuk és optimalizáljuk a szolgáltatásainkat és termékeinket, amely szintén előnyös a felhasználóink számára.

A felhasználás kiértékelése a Google Analytics segítségével

Oldalunk a Google Analytics rendszert használja, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) webelemző szolgáltatását, amely úgynevezett sütiket (lásd feljebb) használ a honlapunk használatának kielemzésére. A sütik segítségével a weboldal használatáról létrehozott információk a Google valamelyik Amerikai Egyesült Államokban működő szerverére kerülnek, és a Google tárolja őket. Az IP névtelenítés révén az Ön IP címét az EU tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban szerződő félként szereplő egyéb államokban lerövidíti a Google. Csak kivételes esetekben továbbítódik az Ön teljes IP címe a Google valamelyik Amerikai Egyesült Államokban működő szerverére, és ott rövidítik azt le. A Google arra használja ezeket a nevünkben generált információkat, hogy kiértékelje az Ön weboldalunkon végzett böngészését, valamint jelentéseket állítson összes számunkra a weboldalon folyó tevékenységekről és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldalon folyó tevékenységekkel és Internet használattal kapcsolatban. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is átadja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben egy harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google egyéb adataival. Ön a böngésző beállításai között letilthatja a sütik használatát (lásd előző bekezdés). A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google feldolgozza az előbb leírt módon és az előbb megnevezett cél érdekében.

Tiltakozási lehetőség: Ön a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja azon hozzájárulását, hogy a Google Analytics gyűjtse és tárolja az Ön adatait. Lehetősége van arra, hogy a Google böngészői számára beépülő modult (plug-in) telepítsen. Ez különböző böngésző verziókhoz áll rendelkezésre, és az alábbi címen tölthető le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu .

Amennyiben oldalunkra egy mobil eszköz (okostelefon vagy tablet) segítségével látogat el, kattintson erre a linkre annak érdekében, hogy megakadályozza a Google Analytics számára, hogy nyomon kövesse Önt ezen az oldalon a jövőben.

A teljes IP-címet érintő elemző eszközök használatával kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni, hogy oldalunk a Google Analytics rendszert használja „_anonymizeIP()” kiterjesztéssel, és ezért az IP-címeket csak rövidített formában dolgozza fel a közvetlen személyes hivatkozás kizárása érdekében. Oldalunk az alábbi sütiket használja a Google Analytics számára:

  • „_ga” sütik célja a látogatók megkülönböztetése, és 2 év után jár le
  • „_gat” sütik célja a kérelmek sebességének szabályozása, és 10 perc után jár le
  • „ga-disabled” sütik célja a követésből való kilépés, és 100 év után jár le.

Semmilyen módon nem kapcsolódunk a www.incircles.hu tagjainak a kapcsolati adataihoz

A fent említett használati adatokat nem kapcsoljuk össze az Ön nevével vagy lakcím adatával, amelyet pl. a https://www.incircles.hu oldalra való regisztrációkor kérünk. Az ilyen adat gyűjtése, kezelése és felhasználása teljesen névtelen vagy álnevesített.

4. Tárolt adatokra vonatkozó információ és a tiltakozáshoz való jog

A www.incircles.hu felhasználói díjmentesen kérhetnek írásbeli tájékoztatást a Territory Influence által tárolt személyes adataikról. Ha azt a törvény megengedi, az adatok javítása, korlátozása vagy törlése azonnal megtörténik. Bármikor tiltakozhat személyes adatainak marketing célból való felhasználása és kezelése ellen írásban.

A www.incircles.hu tagság megszűnését követően a www.incircles.hu tagok Territory Influence számára rendelkezésre álló kapcsolati és profiladatait azonnal töröljük.

Jogában áll bármikor tiltakozni az adataiból létrehozott álnevesített felhasználói profil ellen. Ha ezt szeretné tenni, kérjük, ne engedélyezze a sütiket a böngészőjében.

További kérdései vannak?
Amennyiben bármilye kérdése, javaslata vagy megjegyzése lenne az adatvédelem tárgyában, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: dataprotection@incircles.hu.

A vonatkozó európai adatvédelmi törvény értelmében korlátozás nélkül különösen az alábbi jogokkal rendelkezik:

  • Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és bármikor jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy mely személyes adatait tároljuk, és azokról másolatot kérni. (GDPR 15. cikk.)
  • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat helyesbítsék. (GDPR 16. cikk.)
  • A GDPR 17. cikke értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy az adatkezelés korlátozását követelje a GDPR 18. cikke alapján.
  • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megkapja, vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa a GDPR 20. cikke alapján.
  • A GDPR 77. cikke értelemében jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál.

A hozzájárulás visszavonásának a joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján.

Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke értelmében az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Az érintett különösen tiltakozhat a személyes adatok marketing célból való kezelése ellen.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya lenne a személyes adatai gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatban, vagy szeretné gyakorolni a fent említett jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk vagy az adatvédelmi tisztviselőnkkel (kapcsolati adatokat lásd fent).

5. Megőrzési idő

Személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg ez az Ön által kért szolgáltatás biztosításához szükséges, vagy – amennyiben egy jogszabály ennél hosszabb tárolási és őrzési időt ír elő – a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük. Ezt követően személyes adatai törlésre kerülnek.

Személyes adatai kimondottan törlésre kerülnek, ha a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1. pontja értelmében kapcsolatba lép velünk.

6. Végezetül

Nem vállalunk felelősséget a partneroldalakért

Felhívjuk figyelmét arra, hogy partnereink és az oldalunkon keresztül elérhető egyéb internetes oldalak és szolgáltatások, valamint azok a partnerek, akik lottóval, promóciókkal és ehhez hasonló dolgokkal kapcsolatban gyűjtenek adatokat, saját adatvédelmi politikával rendelkeznek, amelyek tőlünk függetlenek. Nem vállalunk felelősséget ezekért a tőlünk független politikákért és eljárásokért.

Az adatvédelmi politika megváltoztatására irányuló jog fenntartása

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát az adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Kérjük, ellenőrizze rendszeres időközönként, hogy az InCircles megváltoztatta-e a jelen adatvédelmi nyilatkozatot annak érdekében, hogy mindig átfogó tájékoztatást kapjon a személyes adatai gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról, amikor weboldalunkra látogat.

Hatályos: 2021. augusztusától